Gå till innehåll
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb

Villkor för nyttjande

Anläggningsvillkor för nyttjande av anläggningen


OBS! I och med att Akademistallet har full beläggning på privathästsidan så har vi även ett väldigt hårt tryck på lilla ridhuset. Detta innebär dessvärre att vi fr.o.m. den 1 januari 2020 endast kommer att kunna erbjuda ridhuskort till de personer/hästar som är uppstallade på Kvarnbo gård. Vi beklagar detta, men är tvungna att i första hand prioritera våra uppstallade kunder. Det kommer dock att finnas möjlighet även för andra att lösa ridbanekort till våra utebanor.


För alla bokningsfrågor kontakta ridskolan ridskolan@uvfk.org

Priser


Villkor för nyttjande av ridhus och ridbanor


Utomstående ryttare måste lösa särskild ridbaneavgift före nyttjande av ridbanor och ridhus.


Ridbaneavgift löses enligt prislista och via ridskolan, (tel 018-54 33 85, ridskolan@uvfk.org). Antalet ridbaneavgifter är begränsat till 10 stycken.
Innan ridbaneavgift betalas in måste ridskolan kontaktas för godkännande. Avgiften betalas sedan in till pg 75 08 67-4, Upplands Västmanlands Fältrittklubb.


Ridbaneavgift skall vara löst före nyttjande får ske. Om nyttjande ändå sker förbehåller sig bolaget rätten att ta ut en engångsavgift om 250 kr.


Alla hästar som nyttjar anläggningen skall vara vaccinerade mot hästinfluensa enligt ridsportförbundets regler.


I full ridbaneavgiften ingår fritt nyttjande av ridhus II och samtliga utebanor med reservation för att utebanorna nyttjas av ridskolan i den ordinarie ridskoleverksamheten enligt uppsatt schema. Ridhus II kan också komma att vara upptaget vid ett par tillfällen per år till följd tävlingsverksamhet, clinics eller dylikt. Härtill kommer viss regelbunden träning i grupp för privatryttare även att anordnas. Anslag kommer i förekommande fall att anslås på ridhusväggen.


Öppettiderna är desamma som för anläggningen i övrigt.


Bommar och stöd finns tillgängliga i ridhuset. Eventuella hinder ska tas bort från manegen efter nyttjande.


Ridning sker på egen risk. Sedvanliga ridbaneregler gäller. Longering och tömkörning får endast ske om övriga närvarande ryttare tillåter det.


Egen instruktör får medtagas under förutsättning att övriga ridande eller ridskoleverksamheten inte störs.


Ridhuset harvas och skottas regelbundet varje vecka.


Eventuella högar efter hästarna tas tacksamt bort från ridhuset liksom att spåret skottas vid behov. Redskap finns tillgängliga i ridhuset.


Fastställt januari 2019
Styrelsen för Upplands-Västmanlands Fältrittklubb


Med halvår avses perioderna 1 januari -30 juni och 1 juli -31 december med reservation för de öppettider som gäller för anläggningen.


Ridhuset har kortare öppettider under den period ridskolans hästar är på sommarbete.


Banbelysningen tänds och släcks vid kortsidan av ridhus I av den som använder banan.


Hoppning:

Hoppning i ridhusen får ske på de tider som är definierade här. Länk till annan webbplats.Publicerad: 2022-10-21

Senast uppdaterad: 2023-02-27

Författare: Jan Stockfors

Sponsorer

Besöksadress

Upplands-Västmanlands FRK
Kvarnbo
75226 Uppsala

Postadress

Upplands-Västmanlands FRK
Kvarnbo
75226 Uppsala

Kontakta oss

Tel: 018-543385
e-post: info@uvfk.org

Org nummer: 817601-2220