Gå till innehåll
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb

Valberedningens förslag till styrelse för UVFK 2023

Här kommer valberedningens förslag till styrelse för UVFK:

Ordförande

Susanne Åberg omval för mandatperiod 2023-2024

Ordinarie ledamöter

Kassör Gabriella Brandell, omval för mandatperiod 2023-2025

Johan Prytz, nyval för mandatperiod 2023-2025

Helena Clementsson, nyval för mandatperiod 2023-2025

Joanna Öhman, omval för mandatperiod 2023-2025

samt

Tina Edh pågående mandatperiod 2022- 2024

Annica Tjern pågående mandatperiod 2022- 2024

Anna Sjöström pågående mandatperiod 2022-2024

Suppleanter

Linnea Hyensjö, nyval för mandatperiod 2023-2024

Marie Kerttu, omval för mandatperiod 2023-2024

Klubbrevisorer

Ordinarie

Maria Naveira Sund, omval för mandatperiod 2023-2024

Suppleant

Evelinn Sjögren, nyval för mandatperiod 2023-2024

Extern revisor

Marianne Andersson

Valberedning

Linda Amaro Corpas Ordförande, omval för mandatperiod 2023-2024

Ronja Ahlberg ledamot, omval för mandatperiod 2023-2024

Johanna Munck ledamot, omval för mandatperiod 2023-2024

För fastställande av årsmötet

Av Ungdomssektionen utsedd ordinarie styrelseledamot

Cajsa Allenbrant, nyval för mandatperioden 2023-2024

Samt dennes personliga suppleant

Marielle Olsson, nyval för mandatperioden 2023-2024

Publicerad: 2023-02-17

Senast uppdaterad: 2023-02-23

Författare: Joanna Öhman

Sponsorer

Besöksadress

Upplands-Västmanlands FRK
Kvarnbo
75226 Uppsala

Postadress

Upplands-Västmanlands FRK
Kvarnbo
75226 Uppsala

Kontakta oss

Tel: 018-543385
e-post: info@uvfk.org

Org nummer: 817601-2220